Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameSvenska Tryckeri AB, Stockholm, Sweden
Work
Böcker. Folkböcker (W & W-serien)
Bok. Werner Bergengruen: Såsom i himlen, så och på jorden
Bok. Ladugårdslandet. Till Hedvig Eleonora kyrkans 200-årsminne 1737-1937
Bok. Den svenska psalmboken: Svenska Bibelsällskapets edition
Bok. Gabriel Grefberg: Vägen till fadern
Förf: Franz Kafka