Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameTryckeri AB Björkmans Eftr., Stockholm, Sweden
Work
Bok.Torgny Wickman: Vad man vill veta om Paris
Bok. En liten bok om (James) Ensor. Nationalmusei utställningskatalog
Bok. Hjalmar Gullberg och Olle Holmberg: En anständig och ömklig Comoedia
Bok. Biblis. Årsbok 12984
Bok. Philip Wright: The Astra-Dine Collaboration
Bok. Ulf Linde: Marcel Duchamp
Bok. Stockholmia 55
Bok. Ludovico Vicentino: La operina de Ludovico Vicentino da imparare di scrivere littera cancellarescha
Bok. Roland Kempe och Ulf Linde: Gouacher och lavyrer
Bok. Roland Kempe: Solitären. På 20 - talet i Stockholm dag och natt i ord och bild
Bok.Torsten Ekbom, Åke Hodell, Leif Nylén, Carl Fredrik Reuterswärd, m fl : Svisch
Bok. Antiken. Konst från den grekisk-romanska kulturvärlden ur svenska samlingar
Bok. Wifredo Lam: Hjärtats snår, vapen, frukter
Bok. René Magritte: (Moderna Museets kat. 68)
Bok. Meddelanden från Kungliga Akademien för De fria konsterna. 1967
Bok. Grafiktriennal 1968
Bok. Pentacle
Bok. Pär Lagerkvist: Det eviga leendet
Bok. En kabelkrönika. AB Liljeholmens Kabelfabrik 1870-1970
Bok. Gaugin i Söderhavet
Bok. Viking Eggeling 1880-1925. Artist and film - maker
Bok. Sven Ljungberg: Parvus
Bok. Axel Johson och A. Johnson & Co.1873-1890
Bok. Bertil Kumlien: Lotsa, leda, loda
Bok. Ulf Linde: Torsten Renqvist. (Moderna museets katalog Nr 1159)
    •  
    • of 37