Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameM.F. Åkerdahl Bokbinderi AB, Stockholm, Sweden
Work
Bok. En liten bok om (James) Ensor. Nationalmusei utställningskatalog
Bok. Ludovico Vicentino: La operina de Ludovico Vicentino da imparare di scrivere littera cancellarescha
Bok. Roland Kempe: Solitären. På 20 - talet i Stockholm dag och natt i ord och bild
Bok. Antiken. Konst från den grekisk-romanska kulturvärlden ur svenska samlingar
Bok. Wifredo Lam: Hjärtats snår, vapen, frukter
Bok. René Magritte: (Moderna Museets kat. 68)
Bok. Pentacle
Bok. En kabelkrönika. AB Liljeholmens Kabelfabrik 1870-1970
Bok. Gaugin i Söderhavet
Bok. Viking Eggeling 1880-1925. Artist and film - maker
Bok. Axel Johson och A. Johnson & Co.1873-1890
Bok. Bertil Kumlien: Lotsa, leda, loda
Bok. Ulf Linde: Torsten Renqvist. (Moderna museets katalog Nr 1159)
Bok. Huvudredaktör Bengt Holtze: Swedish Industrial Archaeology. Engelsberg Ironworks
Bok. Leif Lundberg: Färg och form i Handelsbanken
Bok. Sveriges Riksbank  -  Its Buildings, 1668 - 1976
Bok. Karl Haskel: Axel Fridell som stockholmsskildrare
Bok. Främlingsfolket. En antologi kring Börje Sandelins bilder
Bok. Holworthy Hall: Dormie