Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameAlmqvist & Wiksell Tryckeri AB, Uppsala, Sweden
  • Nationality/Datesfounded 1839
BiographyAlmqvist & Wiksell Tryckeri AB, tidigare boktryckeri grundat 1839 och inköpt 1882 av Robert Almqvist (1857–1938) och Julius Wiksell (1855–97), 1888 ombildat till Almqvist & Wiksell Boktryckeri AB. Åren 1906–72 ägde tryckeriet privilegium enligt avtal med Vetenskapsakademien att i Sverige trycka och försälja almanackor och andra därmed sammanhängande tryck, t.ex. Sveriges statskalender. År 1923 inleddes bokförlagsverksamheten, Almqvist & Wiksell Förlag AB. Åren 1973–98 ingick Almqvist & Wiksell Tryckeri i Esseltekoncernen. Därefter ingick tryckeriet i den finländska mediekoncernen SanomaWSOY Corporation. År 2005 försattes Almqvist & Wiksell Tryckeri i konkurs.
Work
Bok. Nationalmusei årsbok 1934. Svensk Bokkonst 1934, nr 22
Bok. F. Sjöstrand and J. Rhodin: Electron microscopy. Proceedings of the Stockholm Conference, September 1956
Bok. NO-Serien. Biologiboken
Bok. NO-Serien. Biologiboken. Alternativ studiebok
Bok. NO-Serien. Teknikboken
Bok. NO-Serien. Teknikboken. Alternativ Studiebok
Bok. NO-Serien. Fysikboken
Bok. NO-Serien. Fysikboken. Alternativ studiebok
Bok. NO-Serien. Kemiboken
Bok. NO-Serien. Kemiboken. Alternativ Studiebok
Bok. Gerda Boëthius och Axel Romdahl: Uppsala domkyrka 1258-1435
Bok. Nationalmusei årsbok 1940
Bok. Nationalmusei årsbok 1942
Bok. Nils Fischerström: Ny engelsk grammatik
Bok. Borrman, Stark, Bolldén, Dalmo: Vi läser: Första boken
Förf: Sven Backström, Stig Ålund
Bok. Läkemedelsboken 77
Bok. Hans Hergin: Glissando
Bok. Almanacka 1935. Svensk Bokkonst 1934, nr 11
Paper clip container
Calendar support
Bok. Gunnar Adler-Karlsson: Western Economic Warfare 1947-1967. A case in Foreign Economic Policy
Bok. Scientists at Work. Festschrift in honour of Herman Wold
Bok. Anders Boierth, Erik Nordling och Lars-Olof Öhman: Biologi (Studieboken)
Bok. Stina Borrman, Ester Salminen, Vera Wigforss och Kjersti Matthis: Nu läser vi. F. Läseboken
    •  
    • of 150