Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameBröderna Lagerström, Stockholm, Sweden
Work
Böcker. Folkböcker (W & W-serien)
Bok.Gregor Paulsson. Tanke och form i konsten. Svensk Bokkonst 1933 nr 8
Bok. Svensk Grafisk Årsbok 1937
Bok. Svensk Grafisk Årsbok
Bok. Svensk grafisk årsbok 1941
Utgiven av Konsthantverkarnas gille.
Bok. Svensk grafisk årsbok 1943
Bok. Tyra Lundgren: Lera och eld
Bok. Ragnar Josephson: Konstverkets födelse
Bok. Björn von Rosen: Axell Fridell
Bok. Kosta glasbruk 1742-1942
Förf: Hugo Lagerström
Bok. Carl Gustaf af Leopold: Lärdomshistorien
Förf: Sten Lagerström
Bok. Johan Fischerström: En gustaviansk dagbok
Bok. Bengt Bengtsson: Tillkomsten av Carl XII:s Biblia...
Bok. Hantverkets bok. Boktryckarekonst
Bok. Ny samling sammanställd av Pontus Bohman: Dagens dikt
Exlibris. 15 stycken i portfölj
Bok. HSB:s Riksförbund, Stockholm
Bok. Sweden - Suède. Kataloger på engelska och franska språken över Sveriges utställning vid Expo i Paris 1937
Bok. Svensk grafisk årsbok 1945
Bok. Ragnar Josephson: Sergels fantasi. 1
Bok. Ragnar Josephson: Sergels fantasi. 2
Bok. Ch. Em. Hagdahl: Kokkonsten som vetenskap och konst
    •  
    • of 31