Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameHovbokbindare F. Beck & Son, Stockholm, Sweden
Work
Bokband av brun maroquin med guldpressningar
Bokband. August Brunius: Färg och form
Bokband. Gustaf Fröding: Stänk och flikar
Album med pärmar av rött kalvskinn med guldpressningar och guldsnitt
Förf: Erik Jonson