Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameLars Hökerbergs Bokförlag, Stockholm, Sweden
  • Nationality/Datesfounded 1882
BiographyHökerbergs Bokförlag, eg. Lars Hökerbergs Bokförlag, Stockholm, grundades 1882 av Lars Hökerberg (1851–1924), 1920 övertaget av sonen Folke Lars Hökerberg (1886–1976; gift med Eva Hökerberg). Bland förlagets artiklar märks G.A. Aldéns "Medborgarens bok", en handledning i stats- och kommunalkunskap, juridik, nationalekonomi m.fl. ämnen. Verket, som kom att omfatta sju delar (vol. 1 1884), blev av oöverskådlig betydelse för folkbildningen i vårt land: det såldes i nära 1,5 miljoner ex. Utgivningen har sedan mitten av 1950-talet präglats av tekniska handböcker, läromedel samt person- och kulturhistoriska arbeten.

Förlaget har inte haft någon utgivning sedan början av 2000-talet.
Work