Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameEsselte-Herzogs AB, Nacka, Sweden
Work
Bok. Rolf Hillman, Nils Hänninger, Einar Lilie, Ture Casserberg: Liv och dikt 3. Realskolans läsebok. Enhetsskolans läsebok för 33, 44,5 5 och 9. Liv och dikt. Lyrikboken
Bok. Sven Fritz: AB Åkers Styckebruk 1942-1966
Förf: Sten Wikland
Bokband. Gunnar Schoerner: Regalskeppet: en studie i 1600-talets skeppsbyggeri
Bok. Lena Forsberg och Ulla Östberg: Hembygd 3. Huvudbok + studiebok
Bok. KAK bilatlas
Bok. Alf Henrikson och Björn Berg: Alfabetets användning anar aporna aldrig
Bok. Olle Cederlöf: Vapnens historia
Bok. Edgar Lee Masters: Spoon river
Bok. C. Stanly Ogilvy: Matematiska probelm som väntar på sin lösning
Bok. Arne Aulin och Gunnar Sandberg: Konst och musik genom tiderna. Konst- och musikhistoria för gymnasiet
Bok. L. Hildingson m.fl.: Fyra epoker. Lärobok i historia för gymnasiet åk 1
Bok. Inga Arnö och Gunnel Hazelius-Berg: Folkdräkter och bygdedräkter från hela Sverige
Bok. Från bibeln till Blanche
Bok. Litteraturorientering för gymnasiet
Bok. Torsten Gårdlund och Martin Fritz: Ett världsföretag växer fram. Band 1 och 2
Bokband till "KAK Bilatlas"
Bok. Anne-Marie Berg och Ralph Mårtensson: Hembygd 3. Huvudbok
Bok. Redigerad av Bo Wennberg: Femtio år - femtio mästerverk  (Årsbok för Svenska statens konstsamlingar IX.)
Bokband. Magnus O. Celsius: Kort historia över Kungl. Biblioteket, Acta Bibliotecae Regiae Stockholiensis
Blockband till "Förslag till åtgärder för ett bostadsmuseum"
Bok. Gösta Forsström, Carl-Gustav Holdar och Ulf Sellergren: Geografiboken för grundskolans högstadium
Bok. Karl-Georg Nyholm m.fl., Gymnasiebiologi 2
Bok. Eie Ericsson och Christian Eisenberg: Fix und fertig
Bok. Lennart Wikland: Modern rysk grammatik
    •  
    • of 82