Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameAllhems förlag, Malmö, Sweden
Work
Bok. Hans Dhejne: Danskt. Text och teckningar
Bok. Karl Erik Steneberg: Kristinatidens måleri
Bok. Red. av H. Beskow, S.A. Svensson och R. Holmström: Norrbotten
Bok. Hans Beskow: Högbo bruk
Bok. Sven T. Kjellberg: "Svenska ostindiska compagnierna 1731-1813"
Bok. Quintus Flaccus Horatius:  Några oden och en epod
Bok. Sven Sandström: Christian Berg, Livslinjer och formtankar. Med inledning av Gustaf Näsström. With summary in englisch
Bok. Willy Schwabacher: Grekiska mynt ur konung Gustaf VI Adolfs samling. Förord av N.L. Rasmusson
Bok. Paul Britten Austin: The life and songs of Carl Michael Bellman. Genius of teh Swedish Rococo
Bok. Gunnar W. Lundberg: Svenskt och franskt 1700-tal i Institut Tessins samlingar
Bok. Åke Setterwall, Stig Fogelmarck och Bo Gyllensvärd: Kina slott på Drottningholm
Bok. Strindbergs måleri