Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameLjunglöfs, Stockholm, Sweden
Work
Bok. Åke Axelsson trettionio stolar
Bok. Belönad svensk reklam 1993
Bok. Arne Heine: Typprovgiv
Bok. Almqvist & Wiksells almanacka 1971
Bok.  Arne Biörnstad : Djurgårdsbron 1690-1977
Bok. Urban Andersson och Kaj Attorps: Dikter om dig och världen
Bok. Reternity: Torbjörn Lenskogs designsamling (Nationalmusei utställningskatalog 595)
Bok. Eva Billow: När John Blund försov sig
Bok. Dikten finns överallt. Svensk poesi idag
Bok. Kaj Beckman: Cirkusvärld
Bok. Ivar Dungner: Lättbetonghandboken 1965
Bok. Typografen AB/Arne Heine. Typprovgiv.-Typguide, september 1968