Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameKungl. Vetenskapsakademien, Stockholm, Sweden
Work
Bok. Carl von Linné: Caroli Linnaei Diaeta naturalis 1733
Bok. Människan och den nya biologin: Djur med nya gener. Om transgena djur
Bok. Människan och den nya biologin: Vem i hela världen är Hugo? Om ett vår tids mest anmärkningsvärda vetenskapliga projekt
Bok. Bengt Hildebrand: Kungl. Svenska Vetenskapsakademien...
Bok. Kaos von linné