Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameSällskapet Bokvännerna, Sweden
Work
Bok. Dorothea Tanning: Världar i miniatyr. Max Ernst och hans böcker
Bok. Georg Stiernhielm: Bröllopsbesvärs ihugkommelse
Bok. Skogekär Bergbo: Venerid
Bok. Dan Andersson: Fragment ur Den underbara byttans berättelse
Bok. Francois Villon: Stora testamentet
Bok. Eyvind Bratt: Arcadia Ethiopica. Etiopiska landskap skildrade i sonetter
Bok. Desiderius Erasmus: Dårskapens lov
Bok. Hjalmar Gullberg och Olle Holmberg: En anständig och ömklig Comoedia
Bok. Carl Jonas Love Almqvist: Ryska minnet i Norrköping, eller ryssarnas härjningar  i Sverige år 171
Bok. Rainer Maria Rilke: Kornetten Christoph Rilkes visa om kärlek och död