Sök i samlingarna > Sök konstnär
english pages
  • NamnStockholm, Sverige
  • Verksamhet/TitelPrivat
BiografiNorstedts Förlag AB, egentligen AB P.A. Norstedt & Söner, Stockholm, grundades 1823 av köpmannen Per Adolf Norstedt (1763–1840) och dennes söner Adolph Norstedt (1795–1855) och Carl Norstedt (1797–1862). Verksamheten, som övertogs från J.P. Lindhs änka och hade rötter i de äldsta svenska tryckerierna, omfattade från början huvudsakligen officiellt tryck: statskalendern, almanackan samt Vetenskapsakademiens handlingar.

Norstedts antogs 1833 som kunglig boktryckare och utgav från 1834 Svensk författningssamling. Efter Carl Norstedts död inträdde dennes kusinsöner Gösta (1836–79), Carl (1840–1917) och Albert Laurin (1842–78) i firman, som 1879 ombildades till aktiebolag. Till VD utsågs G.B.A. Holm. Läroböcker fortsatte att bilda tyngdpunkten i utgivningen. I övrigt dominerades denna av juridisk, militär och historisk-biografisk litteratur.

En expansion inleddes under 1880-talet. Holm efterträddes 1910 av Conrad Carleson. Under dennes tid noterades fortsatt omsättningsökning, som kan sättas i samband med bl.a. Thorsten Laurins projekt att utge Carl Grimbergs "Svenska folkets underbara öden" (1913–24). År 1916 anställdes Akke Kumlien som konstnärlig ledare. Liksom sin efterträdare från 1950, Karl-Erik Forsberg, gav han produktionen dess omisskännliga Norstedtsprägel.

Litterära chefer som Carl G. Laurin, Carl Grimberg, Karl Ragnar Gierow och Ragnar Svanström präglade under flera decennier Norstedts profil. Till de svenska författare som utgavs av Norstedts hörde Hjalmar Gullberg, Olle Hedberg och Stig Dagerman. Från mitten av 1950-talet, då Lasse Bergström inträtt i förlaget, knöt förlaget. till sig många nya svenska författare som Per Olof Sundman, Jan Myrdal, Per Olov Enquist och Göran Palm. År 1966 lanserade Norstedts pocketserien Pan, som under de närmaste åren spelade en viktig roll i den politiska och litterära debatten. Även inom den utländska skönlitteraturen skaffade sig Norstedts en stark ställning. Bland svenska författare på senare år som utkommit på förlaget kan nämnas Torgny Lindgren, Torbjörn Flygt, Jonas Hassen Khemiri, Jan Guillou och Agneta Pleijel.

Norstedts är ledande när det gäller utgivning av ordböcker, och efter köpet 2008 av Lantmäteriverkets kommersiella verksamhet är förlaget störst i Sverige på kartutgivning.

Norstedts såldes 1930 till AB Sveriges Litografiska Tryckerier och blev 1973 en del av Esseltekoncernen. År 1990 förvärvades förlaget av Liber, som 1997 sålde förlaget till KF Media. År 1998 fusionerades Norstedts med Rabén & Sjögren Bokförlag AB och bildade Norstedts Förlagsgrupp.
Föremål
Bokband, Till Gurli Linder, Sällskapsliv i Stockholm under 1880- och 1890 talen
Bok. Andreas Lindblom: En bok om Skansen till 100-årsminnet av Artur Hazelius födelse. Svensk Bokkonst 1933 nr 3
Bok. Vår konung och hans gärning. Minnesskrift med anledning av Konung Gustav V:s 25-åriga regering och hans 75-årsdag. Svensk Bokkonst 1933 nr 6
Bok. Fredrik Böök: Leksaker och reliker. Svensk Bokkonst 1933 nr 15
Bok. G.K. Chesterton: Charles Dickens. Svensk Bokkonst 1933 nr 16
Bok. Carl David Moselius: Louis Masreliez' och Carl August Ehrensvärds brevväxling. Svensk Bokkonst 1934 nr 5
Bok. Akke Kumlien: Trädet, dikter. Svensk Bokkonst 1934, nr 13
Bok. Hallyday Sutherland: De flyende åren. Svensk Bokkonst 1934, nr 16
Bok. Severin Schiöler: Svampar, Lavar, Mossor. Svensk Bokkonst 1934, nr 18
Bok. Bengt Berg: Tigrar. Svensk Bokkonst 1934, nr 19
Bok. Akke Kumlien: Modern Temperamålning. Svensk Bokkonst 1934, nr 23
Bok. Hjalmar Gullberg: Selma Lagerlöf
Bok. Per Olof Sundman: Ingenjör Andrées luftfärd
Bok. Christian Axel-Nilsson: Type studies
Bok. Bertil Borén m.fl.: Kemiboken, Högstadiet
Bok. Bertil Kumlien: Skärvor av skärgård
Bok. Norstedts juridiska handbok
Bok. Hans Henrik Brummer: Anders Zorn. Till ögats fröjd och nationens förgyllning
Bok. Norstedts filmlexikon
Bok. Vincent Petti och Kerstin Petti: Norstedts första engelska ordbok
Bok. Sune Örnberg och Folke Mogren: ett femtiotal. Göteborg i en annan tid
Bok. Marie Darriussecq: Suggestioner
Bok. Voltaire: Carl XII:s historia
Barnbok: Läslära till bruk i hem och skolor
Bokomslag
    •  
    • Resultat 210