Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameAB Malmö Ljustryckanstalt, Malmö, Sweden
Work
Minnesskrift vid 50 - årsjubileet.
Förf: Per Gustaf Hamberg
Bok. Gunnar Wengström: Nicolas Poussin
Bok. Nils G. Wollin: Desprez en Italie
Bok. Kinesiska dikter från två årtusenden. På svenska av Kjell Hjern: Den eviga glädjens palats
Ur Nationalmusei handteckningssamling IV