Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameStenström & Bartelsons Boktryckeri AB, Malmö, Sweden
  • Places: Bergen, Norge
Work
förtvivlan (Moderna Museets utställningskatalog 37)
Bok. Den inre och yttre rymden (Moderna museets utställningskatalog 51)
Bok. Per Henry Richter: 1 procent av svensk reklam