Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameHöganäsbolagets kärlfabrik, Höganäs, Sweden
Work
Vas
Vas
Fat
Fat
Bunke
Bunke
Bunke
Bunke
Fat
Urna
Fat
Fat
Fat
Fat
Fat
Fat
Fat
Pottery
Vas
Korg
Vas, med uppstående hänklar