Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameHerzogs bokbinderi, Stockholm, Sweden
Work
Bok. Bernt Stenberg och Torsten Åkervall: Möbelstoppning som hantverk
Bokband. Vängåvan till Hjalmar Söderbergs 50-årsdag
Bokband. Axel Lagrelius: Kinaresa
Bokband. Matts A. Stenström: Dansen
Bok. Erik Asklund: Prosadikter
Bokband. Marius Oudin: Le Livre son Architecture, sa Technique
Bokband. Andrea Palladio: Fyra böcker om arkitekturen
Bokband. Pär Lagerkvist: Kaos
Bokband. Fredrik Böök: Stridsmän och sångare
Bokband. Fredrik Böök: Svensk vardag
Bokband. Fredrik Böök: Essayer och kritiker
Bok. Christian Axel-Nilsson: Type studies
Bokband. Adolf Hillman: Chopin
Bokband. Hugo Lagerström: Svensk bokkonst
Bok. Bo Rosén: Nordingrå
Bok. D.H. Lawrence: Resa i etruskernas land
Bok. Philip Wright: The Astra-Dine Collaboration
Bokband
Bok. Urval av Bengt Holmqvist: Satiricon: De elaka böckernas bok