Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameAxel Julius Smith
  • Activity/Titlepainter
  • Sexmale
  • Variant namestidigare namn: Axel Julius Olsson
  • Nationality/DatesSwedish, born 1870-04-04
BiographyHette Olsson i efternamn fram till mitten av 1980-talet. Gift 1896 med Emma Sedin. Far till konstnärinnan Margit S.[Smith?]. Efter gesällutbildning som yrkesmålare studerade Axel Julius Smith vid början av 1890-talet för R. Callmander vid Valands målarskola i Göteborg. Var vid denna tid läraren behjälplig vid utförandet av målade glasfönster för Uppsala domkyrka.
Senare gjorde han sig framför allt känd som porträttör. Hans ideal synes ha varit 1800-talets akademiska realism med huvudvikten lagd vid en fotografiskt noggrann naturavbildning. I stor utsträckning utförde han kopior efter kända porträtt och porträtterade efter fotografiska förlagor.
Work
Johan Gustaf Nils Samuel Åkerhielm, 1833-1900, friherre, statsminister, gift med grevinnan Ebba Aurora Ulrika Gyldenstolpe
Olof Melin, 1861-1940, överste, konstruerade Melins system för stenografi, gift med Christina Charlotta Sundborg