Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
 • NameGudmund Nyström
 • Sexmale
 • Nationality/DatesSwedish
Work
Bok. Hilkka Råbergh: Färga forma förverkliga
Bok. Ragnvald Lundström : Svenska Esso aktiebolag: en vägledning för våra nyanställda
Bok. Redigerad av Bo Wennberg: Femtio år - femtio mästerverk (Årsbok för Svenska statens konstsamlingar IX.)
Förf: Nils Ryndel
Bok. Jonas Berg och Bo Lagercrantz: Scots in Sweden. With an introduction by Eric Linklater and an Essay by Frans G. Bengtsson
Bok. Per Olof Sundman: Ingenjör Andrées luftfärd
Bok. Christian Elling: Stockholms hjärta
Bok. Poesi om kärlek. En liten antologi svenska kärleksdikter sammanställd av Tage Nilsson och med teckningar av Eric Johannesson
Bok. August Blanche: Hyrkuskens berättelser
Bok. Lawrence Durrell: Balthazar
Bok. Erwin Panofsky: A mythological painting by Poussin in the Nationalmuseum Stockholm. Nationalmusei skriftserie nr 5.
Bok. Sten Wikland: På butelj och fat. En uppslagsbok
Bok. Kungl. Livrustkammaren. Statens historiska museum. Stockholm 1960: Rikets vapen och flagga. Redigering: Evald Gustafsson
Bok. Jacques Villon: Måleri och grafik 1902-1959. Moderna museet Stockholm. Mars 1960. Moderna museets utställningskatalog nr 9. Katalogredaktör K. G. Hultén
Bok. Magnus O. Celsius: Kort historia över Kungl. biblioteket i Stockholm. . Acta Bibliotheecae Regiae Stockholmiensis I
Bok. Lennart Blom: Stenligan. Prosa
Bok. Sten Lewenhaupt: Svenska högre ämbetsmän från 1634. Högre ämbetsmän och chefer för statliga verk inom central och lokal förvaltning m.m. Namn och årtal
Bok. Ingmar Bergman: En filmtriologi. Såsom i en spegel, Nattvardsgästerna, Tystnaden
Bok. Gunnar Schoerner: Regalskeppet
Bok. Fritiof Nilsson Piraten: Vers på växel och andra bankhistorier
Bok. Patrik Reuterswärd: The two Churches of the Hôtel des Invalides
Bok. Gunnar Berefelt: Bilder från en Mälarfärd år 1688. Gripenhielms Mälarkarta och dess vyer
Bok. Nils William Olsson: Swedish passenger arrivals in Neew York 1820-1850
Bok. Stig Wilton: Kaffe
Bok. Carl Jonas Love Almquist: Drottningens juvelsmycke eller Azouras Lazuli Tintomara
  •  
  • of 48