Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameJacob Eiler Bang
  • Sexmale
  • Nationality/DatesDanish, born 1899, dead 1965
Biography[NE] dansk arkitekt och glasformgivare, anställd vid Holmegaards Glasværk 1925-41 och vid Kastrup Glasværk 1957-65.

B. förnyade i funktionalistisk anda den danska glaskonsten, inte minst hushållsglaset, från början under starkt inflytande av svensk produktion, främst Gates och Halds glas för Sandvik. Far till Michael B.
Work
Skål med lock. Ingår i  servis "Primula"