Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NamePer Lütken
  • Sexmale
  • Nationality/DatesDanish, born 1916, dead 1998
Biography[NE] dansk glasformgivare, konstnärlig ledare vid Holmegaards Glasværker från 1942.

L. intog en framstående position inom dansk glaskonst. Hans mer än halvsekellånga, rika produktion uppvisade såväl frihandsblåsta, flödiga glasformer som ett stort antal serviser.
Work
Fat
Vase, "Duckling vase"
Skål
Servisglas
Servisglas
Servisglas