Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameBo Berndal
  • Sexmale
  • Nationality/DatesSwedish, born 1924
BiographyBerlingpristagare 1991
Work
Förf: Sten Wikland
Bok. Gunnar Jungmarker, Harald Sallberg m fl: Nutida Svenska Grafiker
Bok. Bertel Bager: Naturen som formgivare
Bok. Svante Lundgren:  Kust. En bildberättelse från ostkusten
Bok. Carl Odelberg: Älg och rådjur i svenska marker
Bok. Knut Larsson: Orientaliska mattor
Bok. Eje Lönn och Sven Sandstedt: Strolling in Solna
Bok. Det tryckta ordet
Bok. Walter Bosshard: Mongoliet - viddernas gåtfulla land
Bok. Robert Louis Stevenson: Skattkammarön
Bok. John Bernström: Calendarium. Sällsam historia var dag i året
Bok. Gustaf Fröding: Dikter. Valda av Magnus von Platen