Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameBörje Öberg
  • Sexmale
  • Nationality/DatesSwedish
Work
Bok. Kinesiska dikter från två årtusenden. På svenska av Kjell Hjern: Den eviga glädjens palats
Bok. Fredrik Ehrnst: Matematik för R I 4 - R II 4 och R I 3
Förf: Djuna Barnes
Bok. Författare Ivar Elvers och Lars Olof Öhman. Redaktör Åke Forssén: Biologi för reallinjens biologiska gren
Bok. Edward Maze: The NK traveler's guide to Sweden
Bok. Arne Hörnblad och Per-Ivar Eriksson: Fysik för grundskolan. Årskurs 8
Bok. Rune Fröroth, Lennart Husén och Stig Starrsjö: Svenskserien. Årskurs 7. Lärobok L7, Lärarens bok LB7, Övningsbok Ö7, Facit till Övningsbok F7