Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameModerna museet, Stockholm, Sweden
Work
Karmstol
Bok. John Melin till exempel
Bok. Boken; The Book
Bok. Den inre och yttre rymden (Moderna museets utställningskatalog 51)
Bok. Jacques Villon: Måleri och grafik 1902-1959.  Moderna museet Stockholm. Mars 1960. Moderna museets utställningskatalog nr 9. Katalogredaktör K. G. Hultén
Bok. René Magritte: (Moderna Museets kat. 68)
Bok. Pentacle
Bok. Ulf Linde: Torsten Renqvist. (Moderna museets katalog Nr 1159)
Bok. Jean Tinguely: Méta
Bok. K.G. Pontus Hultén, Jean Tinguely; Méta