Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameKungl. biblioteket, Stockholm, Sweden
Work
Bok. Sten G. Lindberg: 60 books from Sweden
Bok. Magnus O. Celsius: Kort historia över Kungl. biblioteket i Stockholm. . Acta Bibliotheecae Regiae Stockholmiensis I
Bok. Gunnar Berefelt: Bilder från en Mälarfärd år 1688. Gripenhielms Mälarkarta och dess vyer
Bok. Bibliotek och historia. Festskrift till Uno Willers