Sök i samlingarna > Sök konstnär
english pages
  • NamnKungl. biblioteket, Stockholm, Sverige
Föremål
Bok. Sten G. Lindberg: 60 books from Sweden
Bok. Magnus O. Celsius: Kort historia över Kungl. biblioteket i Stockholm. . Acta Bibliotheecae Regiae Stockholmiensis I
Bok. Gunnar Berefelt: Bilder från en Mälarfärd år 1688. Gripenhielms Mälarkarta och dess vyer
Bok. Bibliotek och historia. Festskrift till Uno Willers