Sök i samlingarna > Sök konstnär
english pages
  • NamnStockholm, Sverige
  • Verksamhet/TitelÖvrigt
  • Nationalitet/ Levnadsårgrundat år 1923
BiografiTekniska museet är en stiftelse som har sitt ursprung i en ideell förening som bildades 1923 av Sveriges Industriförbund, Ingenjörsvetenskapsakademien, Svenska Teknologiföreningen och Svenska Uppfinnareföreningen. Verksamheten inleddes i jauari 1924 och nuvarande museibyggnad öppnade för publik 1936. Stiftelsen bildades 1948. Tekniska museet har fått statliga bidrag sedan 1964. Stiftelsen Tekniska museets förhållande till staten regleras från och med 1999 i stiftelsens stadgar. Hälften av styrelsens åtta ledamöter utses av stiftarna och hälften av staten. Ordföranden utses av staten på förslag av stiftarna. Källa: Årsredovisning 2007 från Styrelsen för Stiftelsen Tekniska museet org. nr 802005-9187.
Föremål
Bok. Det tryckta ordet
Bok. Doedalus 1943