Search the Collections > Search Artist
Swedish version of this page
  • NameByggnadsstyrelsen, Stockholm, Sweden
Work
Bok. at förse Riket med beständige och prydlige Byggnader
Bok. Lars Sjöberg och Lennart Uhlin: Stenbockska  palatset på Riddarholmen. Historia. Restaurering